Tilko Gernaat

Uit Steenwijk is als lijsttrekker gekozen, 57 jaar, getrouwd met Alice en hebben samen vier  kinderen en een kleinzoon..

“Je inzetten voor de maatschappij heb ik van huis uit meegekregen. Vele jaren heb ik mij in mogen zetten binnen het bestuur van wijkvereniging en wijkcentrum en zo zijn veel bestuurlijke contacten ontstaan. Later heb ik mij vanuit het bestuur van VVN-afdeling Steenwijkerland samen met veel vrijwilligers ingezet voor educatie op gebied van verkeersveiligheid. Binnen de ondernemingsraden van mijn werk en voor de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen ben ik jaren actief geweest. Vanaf 2014 ben ik als burgerraadslid en fractiesecretaris van de CPB met veel plezier en enthousiasme betrokken bij het openbaar bestuur van onze mooie gemeente Steenwijkerland.

Onlangs ben ik gekozen als lijsttrekker van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Ik wil mij voluit inzetten voor de taken van ons Waterschap zoals de veiligheid van ons gebied. Ik heb – werkzaam in de Betuwe – in de 90er jaren de impact gezien van de bedreigingen wanneer mensen huis en haard moeten verlaten. Want het zo fascinerende water biedt ons niet alleen kansen maar is soms ook een bedreiging. Ik wil mij inzetten voor het watersysteem zodat landbouw en natuur beiden goede kansen heeft in ons gebied. En voor de waterketen, want ons rioolwater vloeit eenmaal voldoende gezuiverd weer terug in het oppervlaktewater. ​

Water, het belangrijkste element in ons leven. Want: Zonder water is er geen leven!”

www.cpburgerbelangen.nl