Jan Schokker

 Nummer 3 komt uit Heeten, 59 jaar en vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Fractie voorzitter van Gemeente Belangen Raalte.Samen met zoon een varkenshouderijbedrijf gehad en vele jaren werkzaam geweest in agrarische belangenbehartiging. 

Vind het belangrijk dat bij besluiten van het waterschap 
Alle betrokkenen in het gebied worden gehoord. 
Bij beslissingen van het waterschap moet altijd een 
Goede afweging gemaakt worden tussen kosten en baten. 

https://www.gbraalte.net