Jan Schokker

Als ervaren bestuurder en voormalig varkenshouder heb ik een groot netwerk in Salland en daarbuiten. Doordat ik in de varkens vakbond heb gezeten en actief ben als fractievoorzitter en raadslid van GemeenteBelangen Raalte heb ik kennis en ervaring opgedaan die ik in wil brengen in het waterschap. De afgelopen vier jaar heb ik als fractievolger van GemeenteBelangen Drenthe-Overijssel al het nodige bijgedragen daarin. Ik heb de kennis die nodig is om een goede balans te vinden tussen landbouw, natuur en waterbeheer. Er liggen genoeg mogelijkheden in Salland om hiervoor te zorgen. Het Overijssels kanaal is een mooi voorbeeld. Een buffer voor natte én droge tijden die we kunnen koppelen aan de omliggende natuur- en landbouwgebieden. Niet alleen zorgen we zo voor de groei van de gewassen op het land, maar ook de natuur verdroogt niet. Daarnaast biedt het Overijssels kanaal meer kansen voor recreatie. Het zou mooi zijn als de wandelaars en fietsers ook gebruik kunnen maken van horeca en bijvoorbeeld het verhuren van kano’s. Vind het belangrijk dat bij besluiten van het waterschap alle betrokkenen in het gebied worden gehoord. Bij beslissingen van het waterschap moet altijd een goede afweging gemaakt worden tussen kosten en baten.

 

https://www.gbraalte.net