Harry ten Have

Komt uit Schalkaar was 12 jaar  raadslid van Gemeentebelang Deventer en als landschapsspecialist dagelijks bezig met veranderingen op het platteland van Salland. “We moeten het Sallandse coulissen landschap koesteren met haar boeren. Instandhouding van dit erfgoed kan alleen als we nu en in de toekomst goed omgaan met water en de bodem. Het waterschap vervuld hierin een cruciale rol”.

Het grote belang van water voor mens, plant en dier is voor mij de reden om plaats nemen op de van kieslijst Gemeentebelangen Waterschap Drenthe-Overijssel. Als boerenzoon geboren en getogen op het Sallandse platteland, ken ik het gebied als mijn broekzak. Als landschapsadviseur, met werkgebied Salland, weet ik wat er leeft en speelt op het platteland. Door mijn ervaringen, opgedaan als raadslid van Gemeentebelang Deventer, ken ik het lokale bestuurswerk en de belangen van stad en platteland.

Een goede basis om de belangen van boeren en burgers te vertegenwoordigen in het Waterschap en zo bij te dragen aan het in standhouden van het watersysteem, waterveiligheid en het verbeteren van de waterkwaliteit

 

https://www.gemeentebelangdeventer.nl/