Han de Rooij

https://www.gbkampen.com

Han is in 2019 komen te overlijden. Dit is gebeurd na de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst en dat betekent dat Han op de lijst blijft staan, zo is bepaald in de Kieswet.