Eelko Felix


Als Zwartewaterland zijn we een waterrijke gemeente. Denk alleen al maar aan het Zwartewater die onze gemeente doorsnijdt. We hebben veel veengronden waar bijvoorbeeld bodemdaling, in zijn algemeenheid en als gevolg verlaging van het waterpeil, een groot probleem is. 

Een groot deel van ons gemeentelijk gebied is ooit ‘gewonnen’ van de zee en waardoor we tientallen kilometers dijken en diverse gemalen hebben. Ook hebben we bijzondere waterstaatswerken als de Stenendijk, aan de rand van een natura 2000 gebied en die ook nog eens een Rijksmonument is. Tegelijkertijd voldoen deze en grote stukken van andere dijken niet aan de (toekomstige) normen als waterkering. Hierdoor zullen mogelijk ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn in onze leefomgeving.

Het belangrijk om dit te doen met steun vanuit de lokale bevolking. Dat is waar Gemeentebelangen Drenthe ~Overijssel voor staat. 

Dus wilt u uw lokale belang vertegenwoordigt zien in het bestuur van het waterschap, stem dan 20 maart voor Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel! 

https://www.buitengewoonzwartewaterland.nl