Dorien te Riele-Groot Koerkamp

Ambitie en no-nonsense

Mijn naam is Dorien te Riele. Mijn man, ikzelf en onze zoon hebben een melkveebedrijf in Diepenveen en melken circa 150 melkkoeien. Op dit moment zijn wij bezig om meer biodiversiteit in onze graslanden te verwezenlijken, wat o.a. een bijdrage levert tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo hebben wij vorig jaar 12 hectare ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Door meer biodiversiteit hopen we op een smakelijk weide voor de koeien. In dit kruidenrijke grasland zitten ook veel vlinderbloemige gewassen bv. Verschillende klaversoorten. Klaver kan stikstof binden uit de lucht. Dit betekent dat hier geen kunstmest meer gestrooid wordt en geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Biodiversiteit in grasland maakt het ook beter bestand tegen droogte. Voor het waterschap Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel heb ik me verkiesbaar gesteld. Water is natuurlijk heel belangrijk en zonder water is er geen leven. We hebben bodemwater nodig om de gewassen te laten groeien, maar ook schoonwater voor de natuur. Het waterschap zorgt ook voor het waterpeil in onze sloten en bewaakt de grondwaterstand. Al sinds mensenheugenis worden er dijken gebouwd om ons te beschermen tegen het water. Dus iedereen heeft belang bij een goed waterbeheer, zeker in een tijd met vaak grillige weersinvloeden. Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes me toog voor de lokale omstandigheden en in samenwerking tussen lokale partijen uit het hele werkgebied. Ik woon in Salland en wil graag een bijdrage leveren om de belangen van ons mooie Salland te behartigen. Daarnaast is van essentieel belang dat we ons ook blijven inzetten voor een goede waterhuishouding en alle daaraan verwante aspecten. Belangrijk ook is, om de waterschapslasten betaalbaar te houden voor iedereen nu en in de komende jaren. Ik ben er klaar voor!

 

https://gemeentebelangdeventer.nl/