Annelies Tiemens

Mijn wortels liggen  in Staphorst maar woon al vele jaren net buiten Hasselt op de rand van de Mastenbroekerpolder met mijn partner en twee kinderen. Als zelfstandig kapper kom ik dagelijks in contact met mensen zoals jij en ik. Allemaal onze eigen problemen, groot en klein. Een luisterend oor kan soms genoeg zijn maar oplossend meedenken is vaak nog veel belangrijker.

Zwartewaterland is een waterrijke gemeente. Denk alleen al maar aan het Zwartewater die onze gemeente doorsnijdt. We hebben veel veengronden waar bijvoorbeeld bodemdaling, in zijn algemeenheid en als gevolg verlaging van het waterpeil, een groot probleem is.

Een groot deel van ons gemeentelijk gebied is ooit ‘gewonnen’ van de zee en waardoor we tientallen kilometers dijken en diverse gemalen hebben. Ook hebben we bijzondere waterstaatswerken als de Stenendijk, aan de rand van een natura 2000 gebied maar ook nog eens een Rijksmonument is. Tegelijkertijd voldoen deze en grote stukken van andere dijken niet aan de (toekomstige) normen als waterkering. Hierdoor zullen  ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn en blijven  in onze leefomgeving.

Het is belangrijk om dit te doen met steun vanuit de lokale bevolking. Dat is waar Gemeentebelangen Drenthe ~Overijssel voor staat.

Dus wilt u uw lokale belang vertegenwoordigd zien in het bestuur van het waterschap, stem dan 15 maart voor Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel!

 

 

https://www.buitengewoonzwartewaterland.nl