André Bus

Is fractievoorzitter van BuitenGewoon Leefbaar in Steenwijkerwold, getrouwd en twee kinderen.

Ik woon in Paasloo, een dorp gelegen in een prachtig agrarisch houtwallenlandschap in de gemeente Steenwijkerland. Paasloo vormde van oudsher een verbinding tussen het hoger gelegen Steenwijk en het lager gelegen Oldemarkt met aan weerszijden respectievelijk de Linde (Friesland) en Nationaal Park Weerribben Wieden (Overijssel).

Als Technisch Planoloog ben ik afgestudeerd op het thema integraal waterbeheer. Sindsdien heeft het belang en de schoonheid van water in ons landschap mij altijd getrokken. Ik werk sinds 1999 aan Hogeschool Saxion als docent onderzoeker voor de Academie Bestuur, Recht en Ruimte.

Waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om het waterbeheer in goede banen te leiden. Dat gaat niet vanzelf, hiervoor is een uitgekiend strategisch netwerk van waterwerken ingericht die worden beheerd en aangestuurd vanuit het waterschap. Het waterschap zorgt dat de belangen van de diverse functies en ingezetenen rechtvaardig worden behartigd en de taken efficiënt worden uitgevoerd.

Als fractievoorzitter van BuitenGewoon Leefbaar, een lokale partij uit Steenwijkerland, sta ik 100% achter de verbinding met lokale partijen uit onze eigen en andere gemeenten om de samenwerking tussen Waterschap en gemeenten voor onze ingezetenen met oog voor het belang van de diverse functies te behartigen.

https://buitengewoonleefbaar.nl/