Lokaal maatwerk bij  waterbelangen

Water kan bedreigend zijn en is tegelijk van levensbelangGemeentebelangen Drenthe~Overijssel staat voor haalbare en betaalbare keuzes met oog voor de lokale omstandigheden en is een samenwerking tussen lokale partijen uit het gehele werkgebied.

Dat kan omdat ze niet gebonden zijn aan de ideologie van een landelijke partij maar de belangen van alle inwoners vertegenwoordigt. Uw stem telt!

Nieuws

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel !

Ontstaansgeschiedenis Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

De waterschapsverkiezingen zijn ruim 10 jaar geleden veranderd van opzet. Personen werden tot dan gekozen om plaats te nemen in het bestuur maar na 2008 deden politieke partijen en kiesverenigingen de intrede.

Dit was voor Gemeentebelang Deventer (toen nog Algemeen Plattelands Belang geheten) het sein om te proberen ook lokale partijen aan de bestuurstafel in het waterschap te krijgen. Juni 2007 werd het besluit genomen en actie ondernomen. Er werd contact gezocht met gemeentebelangen in Raalte en Olst/Wijhe. Gezamenlijk werd met stoom en kokend water een verkiezingsprogramma en andere toebehoren opgezet. Met een lijst van 12 personen werd deelgenomen aan de verkiezingen in toen nog waterschap Groot Salland met lijsttrekker Erik Smeenk uit Diepenveen. Het resultaat was top. Met 2 zetels namen we plaats in het bestuur mede door de lijstverbinding die we hadden met Gemeentebelang Dalfsen. Erik Smeenk uit Diepenveen en Thea Huisman uit Laag Zuthem gingen de kar trekken. Speerpunt: Lokaal maatwerk.

Om de lading beter te dekken werd besloten om de verkiezingen in 2015 in te gaan onder de naam Sallandse Gemeentebelangen. Gemeentebelang Dalfsen sloot zich ook aan. Dus met ondersteuning van 4 gemeentebelangen werden deze verkiezingen aangevlogen met nu ook weer de slogan Lokaal maatwerk. Resultaat 2 zetels ingevuld door Erik Smeenk en Ronald Holtmaat.

In 2016 is Groot Salland gefuseerd met Reest en Wieden en verder gegaan onder de naam Drents Overijsselse Delta. Door deze fusie ging er 1 zetel verloren en bleef alleen Erik Smeenk zitting hebben in het Algemeen Bestuur.

Bij de raadsverkiezingen in 2018 werd duidelijk dat inwoners massaal kozen voor lokale partijen. Ze willen gehoord worden! Er werd contact gezocht met alle lokale partijen uit het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het was al snel duidelijk dat de standpunten goed over een kwamen en na 2 bijeenkomsten was het al duidelijk dat de lokale stem door moet blijven klinken in het bestuur van het waterschap. Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel werd een feit. Vanuit de gemeenten Dalfsen, Deventer, De Wolden, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Olst/ Wijhe, Raalte, Staphorst, Westerveld, Kampen, Zwolle, Midden Drenthe en Hoogeveen ondersteunen lokale partijen en gemeentebelangen dit initiatief. Waterschapsbreed LOKAAL MAATWERK!